Visos didžiosios kelionės prasideda nuo pirmo žingsnio. Taip ir gyvenime visi dideli medžiai išauga iš mažos sėklos, visi didingi darbai prasideda nuo idėjos. Idėjai įgyvendinti, reikia tiek nedaug: reikia žmonių, kurie ja patikėtų, žmonių, kurie šia idėja gyventų, dėl jos dirbtų ir jai atiduotų visą širdį ir visą gyvenimą.

I.                  Pirmasis žingsnis. 1998 – 2001 metai.

Įkūrimas. Pradinė mokykla.

II.               Antrasis žingsnis. 2001 – 2004metai.

Plėtra. Pagrindinė mokykla.

III.            Trečiasis žingsnis. 2004 – 2012 metai.

Didžiosios permainos.

IV.           Ketvirtasis žingsnis. 2012 – 2016 metai.

Vidurinė ar Gimnazija? Apsisprendimas.

V.              Penktasis žingsnis. 2016 – .... metai.

Dabartis.

I.                  Pirmasis žingsnis. 1998 – 2001 metai.

Įkūrimas. Pradinė mokykla.

   Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimu nedideliame Rytų Lietuvos miestelyje, netoli Baltarusijos sienos, 1998 m. rugsėjo 1 dieną, buvo atidaryta nedidelė pradinė mokykla. Mokykla įkurta išnuomotame mediniame namelyje netoli miestelio centro. Pirmasis mokyklos pastatas, vaikų švelniai pramintas „namuku“, priglaudė pirmuosius devynis mokinius. Mokslo metus pradėjo ir pirmoji mokytoja Ramunė Katinauskienė. Taip Lavoriškėse atsirado lietuviška mokykla.

   Lietuviškos mokyklos šiame Lietuvos pakraštyje nebuvo, todėl atsirado manančių, kad mokykla ilgai neišsilaikys ir bus uždaryta. Tačiau mokykla buvo reikalinga. Jos reikšmę ir reikalingumą įrodo ir sparčiai didėjantis mokyklos mokinių skaičius. Antrus mokslo metus pradėjo septyniolika mokinių, pagausėjo ir mokytojų kolektyvas. Ir tai buvo tik pradžia. Mokinių skaičius nuolat augo. Mokyklą nutarta reorganizuoti.

II.               Antrasis žingsnis. 2001 – 2004 metai.

Plėtra. Pagrindinė mokykla.

   Trečiaisiais mokyklos gyvavimo metais, mokinių skaičiui dar labiau išaugus, mokykla buvo reorganizuota į pagrindinę mokyklą. Iškart po Naujųjų metų mokyklos bendruomenė persikėlė į naujai pastatytas patalpas. Taigi 2001 m. sausio 9 dieną iškilmingai atidarytas naujas lietuviškos Lavoriškių pagrindinės mokyklos pastatas.

   Mokyklos bendruomenė dar kartą norėtų išreikšti padėką JAV lietuvių bendruomenei, Tautos fondui, „Vilnijos“ draugijai ir jos pirmininkui Kazimierui Garšvai už finansinę ir moralinę paramą mokyklos statybai. Itin nuoširdžiai už paramą norime padėkoti poniai Gražutei Šlapelytei-Sirutienei, tapusiai oficialia mokyklos globėja, kuri sekant gražia tradicija mokyklą „įdukrino“. Finansinę paramą mokyklai  teikia  ir Cingų labdaros fondas. Naujose patalpose darbas tapo ir lengvesnis bei malonesnis.

   2002 m. Vasario 9 d. pirmą kartą mokyklos istorijoje, 8 klasės mokinys Sergėjus Želtyševas tapo tarpmokyklinio (apskrities lygmens) 8 – 12 klasių mokinių rašinių konkurso, skirto Rytų Lietuvos problemoms, surengto Vilnijos draugijos, laureatu. Sergėjaus rašinys tema „Švietimo ir kultūros padėtis Vilnijoje 1920 - 1939 metais“ laimėjo trečią vietą. Sergėjus buvo apdovanotas piniginiu prizu ir kartu su darbo vadovu Vaidotu Pakalniškiu apdovanotas vertingomis knygomis.

III.            Trečiasis žingsnis. 2004 – 2012 metai.

Didžiosios permainos.

   2004 m. mokykla vėl buvo reorganizuota,  jai suteiktas savarankiškumas ir prie mokyklos prijungti keturi skyriai: pagrindinės Šumsko, Medininkų ir Buivydžių mokyklos bei pradinė Galgių mokykla (tiesa, praėjus keletui metų, šie skyriai buvo uždaryti). Mokinių skaičiui nuolat augant mokyklos patalpose tapo ankšta, todėl mokyklai teko nuomotis patalpas. Į išnuomotas patalpas  perkelta priešmokyklinio ugdymo grupė bei dvi pradinės mokyklos klasės. Galėdami savarankiškai tvarkytis sėkmingai siekėme savo tikslų.

   Šiuo mokyklos gyvenimo laikotarpiu mokiniai daug keliavo, lankėsi teatruose, muziejuose, parodose. Dalyvaudami įvairiose varžybose mokyklos sportininkai nuolat iškovodavo prizines vietas. Dalyvavome  įvairiuose meniniuose konkursuose, kuriuose taip pat nelikome paskutiniai, o mokyklos vokalinis ansamblis nuolat koncertuodavo įvairiuose renginiuose, dalyvaudavo festivaliuose.

                      Gražiai vystomas bendradarbiavimas su Šlapelių namais – muziejumi. Muziejuje nuolat svečiuojasi mūsų mokiniai, mokytojai. Muziejus teikia paramą mokyklos bibliotekos fondo atnaujinimui, vadovėlių įsigijimui. Muziejaus patalpose surengta mūsų mokinių Inesos ir Ninos Vinogradovų siuvinėjimo darbų paroda (mokytoja Kristina Eidetienė), surengtas koncertas.

                      Mokykloje dažnai lankosi poetai, rašytojai, muzikantai, sportininkai. Mokiniai nuolat kviečiami bendrauti su meno ir kultūros žmonėmis: mokykloje lankėsi Selemonas Paltanavičius, operos solistė Sigutė Trimakaitė, lėlės teatro aktoriai ir daugelis kitų menininkų. Nepakartojamą koncertą surengė Nacionalinės premijos laureatai Rūta ir Zbignevas Ibelhauptai, ledo ritulio paslaptimis dalijosi Lietuvos rinktinės gynėjas Petras Nausėda.

Valstybinės šventes švenčiame nuotaikingai ir spalvingai. Jų metu nuolat pasirodo mokyklos vokalinio ansamblio muzikantai, šokėjai, dainorėliai. Mokiniai groja mokyklos turimais muzikiniais instrumentais, deklamuoja eiles. Švenčiame ne tik oficialias šventes, mokykla kuria ir savo tradicijas. Tradicinėmis mūsų mokykloje tapo Mokytojo dienos šventė, kuomet mokiniai tampa mokytojais ir veda pamokas, o mokytojai – vyriausiosios klasės mokiniais. Mokykloje rengiama ir sportiška Lietuvos kariuomenės diena, kai mokiniai varžosi įvairiose sportinėse rungtyse, lenktyniauja orientavimosi varžybose. Kiekvieną pavasarį mokykloje šurmuliuoja Kaziuko mugė, kur mokiniai parduoda savo pačių pagamintus darbelius, įvairius kepinius. Viena svarbiausių mokyklai tampa Atvirų durų diena, kai šventė rengiama visai miestelio bendruomenei. Tradiciniais jau tapo ir Metų žvaigždyno rinkimai mokslo metų pabaigoje. Seniausia mokyklos tradicija – iškyla paskutinę mokslo metų dieną, kai mokiniai kartu su mokytojais keliauja į Lavoriškių girią prie Vilnelės.

  Spalvingai paminime ir kitas šventes: Šv. Kalėdas, Naujuosius metus,  Valentino dieną, Užgavėnes, Šv. Velykas. Visuomet daug džiugių emocijų dovanoja Motinos dienos šventė.

Mokinių skaičiui nuolat augant pradėjome mąstyti apie naujas patalpas  bei naują statusą.

IV.           Ketvirtasis žingsnis. 2012 – 2016 metai.

Vidurinė ar Gimnazija? Apsisprendimas.

   Po ilgų ir, kaip buvo pradėję atrodyti, niekaip nesibaigiančių statybų, kurios prasidėjo dar 2008 metais, prieš didžiąją krizę, 2012 metais buvo atidarytas naujasis, modernus mokyklos pastatas. Mokinių skaičiui nuolat augant ir didėjant lietuviško švietimo poreikiui, 2012 metais mokykla pradėjo teikti vidurinį išsilavinimą. Visgi, iki svajonės išsipildymo dar šio to trūko. Didžiausia svajonė išsipildė 2013 metais, kai Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė iškilmingai atidarė sporto salę.      Pradėję teikti vidurinio ugdymo paslaugas, pradėjome siekti ir gimnazijos statuso. Mūsų pastangos nenuėjo veltui: 2015 metais mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.

2014 metais išleidome pirmąją abiturientų laidą: mokyklą baigė 12 mokinių, o jau 2015 metais išleidome pirmąją gimnazistų laidą – 15 mokinių. Absoliuti dauguma baigusiųjų mūsų gimnaziją mokslus sėkmingai tęsia aukštosiose mokyklose, kolegijose.

   Pasikeitus mokyklos statusui, pasikeitėme ir mes. Ėmėme kelti sau aukštesnius reikalavimus, kurti naujas tradicijas. 2014 metais buvo nuspręsta įvesti uniformas, kurti mokyklos simboliką. Atsirado ir naujų renginių: mokykloje buvo pradėti rengti protų mūšiai, naktys mokykloje, karaokė konkursai. Netradicines pamokas gimnazinių klasių mokiniams pradėjo vesti garsūs žmonės, tam tikrų sričių specialistai: pvz. rašytojas ir žurnalistas Andrius Tapinas, Jono Žemaičio Karo akademijos kapitonas Jurgis Norvaiša ir t.t.

Netgi keliauti ėmėme toliau: aplankėme Varšuvą, Krokuvą, Taliną, Berlyną, Rygą, Stokholmą bei dar keletą tolimų ir įspūdingų miestų. Be abejo, keliaujame ir po Lietuvą. Susikūrė graži tradicija, kiekvienus mokslo metus pabaigti nuostabiajame Lietuvos pamaryje. Vykdomi įvairūs edukaciniai projektai, programos.

V.              Penktasis žingsnis. 2016 – .... metai.

Dabartis.

 Šiuo metu mokykla teikia švietimo paslaugas visų amžiaus grupių mokiniams: nuo pirmos iki dvyliktos klasės. Yra priešmokyklinio ugdymo bei ikimokyklinio ugdymo grupės. Mokykloje ugdomas 191 ugdytinis.

   Mokykloje vykdomas ankstyvasis anglų kalbos mokymas: anglų kalbos pradedame mokytis nuo antros klasės. Rinkdamiesi antrąją užsienio kalbą mokiniai gali rinktis tarp rusų ir vokiečių kalbų. Mokykloje įrengta moderni kompiuterių klasė, interneto skaitykla, biblioteka, sporto salė ir aikštynas. Mokykla turi savo transportą, kurio mokiniai atvežami į mokyklą ir parvežami namo. Nemažai dėmesio skiriama ir neformaliam mokinių švietimui. Mokykloje vykdomos šios neformaliojo ugdymo programos: dailės, keramikos, anglų kalbos, lenkų kalbos, muzikos, kūno kultūros, šokio, kraštotyros, darbščiųjų rankų bei raiškiojo skaitymo.

   Bendradarbiaujama su Mickūnų bei Lavoriškių pasienio užkardų pareigūnais, girininkijomis, Vilniaus rajono policijos komisariatu bei kitais socialiniais partneriais.

  Siekiant užtikrinti mokinių saugumą mokykloje yra sumontuotos vaizdo stebėjimo kameros.

  Norėdami susipažinti su naujausiomis ir aktualiausiomis mūsų gyvenimo akimirkomis apsilankykite mūsų gimnazijos puslapyje:

www.lavoriskiugimnazija.lt

   Štai toks mūsų gimnazijos veidas: ji maža, jauki, primenanti namus. Kiekvienas mokinys yra laukiamas, vertinamas, atskleidžiamos individualios jo savybės. Mums tikrai labai gera savoje mokykloje.