Gimnazijos direktorė:

Ramunė Katinauskienė 865543510

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui:

Edita Besusparienė 865543513

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams:

Janina Jasinskaja 865543512

Raštinės vedėja:

Regina Miliškevič;

Vyr. buhalterė:

Alicija Lešnevskaja.