Gimnazijos socialinė pedagogė Viktorijos Janauskienės 865543511

Darbo laikas:

Savaitės diena

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

800 – 1400

1400  – 1600

1110 –  1140

Antradienis

800 – 1400

1400  – 1600

1110 –  1140

Trečiadienis

800 – 1400

1400  – 1600

1110 –  1140

Ketvirtadienis

800 – 1400

1400  – 1600

1110 –  1140

Penktadienis

800  –  1330

1330  – 1430

1110 –  1140

          

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.

Socialinis pedagogas:

  • Padeda mokiniams adaptuotis mokykloje, sprandžia mokinių lankomumo, užimtumo, elgesio ir socialines problemas;
  • Teikia mokiniams reikalingas socialines pedagogines paslaugas;
  • Atstovauja ir gina vaiko teises mokykloje ir už jos ribų, užtikrina vaiko gerovę bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis;
  • Vykdo prevencines programas;
  • Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą.

Gerbiami Tėveliai, kreipkitės kai:

  • vaikas turi bendravimo, elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų;
  • vaikas patiria fizinį ar psichologinį smurtą mokykloje;
  • vaikas turi bendravimo su bendraamžiais ar mokytojais sunkumų;
  • vaikas turi polinkį žalingiems įpročiams.