Lavoriškių gimnazijoje visą darbo dieną dirbančių darbuotojų nuasmeninti duomenys apie vidutinį mėnesinį darbo užmokestį (bruto) pagal profesijų grupes

Profesijų grupės

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022  

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2023  ketvirčiais

Darbuotojų skaičius
2023 09 30

 

 

I ketv 

II ketv 

III ketv 

IV ketv 

 

Mokytojai, dirbantys pagal bendrojo ugdymo programą, soc. pedagogas,logopedas, psichologas mokytojai, dirbantis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

1424,04

1862,50

2715,01

1905,44

 

32

Specialistai

1422,02

1773,62

2240,46

1920,45

 

2

Kvalifikuoti darbuotojai

874,41

946,43

1245,46

1101,30

 

16