TvarkosAtnaujinta
downloadMokinių priėmimas2021-12-09
downloadMokinių pamokų lankomumo apskaitos, stebėsenos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas2022-09-01
downloadPatyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas2022-09-19
downloadPoveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas2016-12-01
downloadMokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš Lavoriškių gimnazijos teritorijos tvarkos aprašas2022-10-07
downloadLavoriškių gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas2018-05-18
downloadNaudojimosi mokinių spintelėmis tvarkos aprašas 2023-08-22
downloadPrašymas dėl naudojimosi spintelėmis2023-08-22
downloadLavoriškių gimnazijos darbo apmokėjimo tvarka2021-01-14
downloadLavoriškių gimnazijos darbo tvarkos taisyklės2024-02-29