Švietimo įstatymas

Vaiko teisių konvencija

Civilinis kodeksas (III knyga “Šeimos teisė”)

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

Bendrieji vaiko teisių apsaugos tarnybų nuostatai

Vaiko globos organizavimo nuostatai

Įstatymai reglamentuojantys tėvų pareigą auginant vaikus (vaiko amžius, nuo kurio gali likti vienas be suaugusiųjų priežiūros)