Socialinio pedagogo tikslas – rūpintis mokinių socialine gerove, teikti socialinę – pedagoginę pagalbą gimnazijos bendruomenės nariams ir užtikrinti sėkmingą ugdymosi procesą, šalinant priežastis, kurios trukdo mokinių ugdymo (-si) procesui pozityviai socializacijai gimnazijoje.  

Uždaviniai:

  • Bendradarbiaujant su klasių vadovais, kitais specialistais, spręsti vaikų socialines- pedagogines problemas, ieškoti efektyvių pagalbos būdų;
  • Ugdyti mokinių gebėjimą atsispirti žalingiems veiksniams- žalingų įpročių prevencija;
  • Ugdyti mokinių socialinius įgūdžius, organizuoti individualias konsultacijas ir užsiėmimus;
  • Analizuoti konfliktines situacijas gimnazijoje, priežastis bei sąlygas, padėti vaikams keisti gyvenimo būdą, elgesį, spręsti kitas problemas;
  • Skatinti gimnazijos bendruomenės bendradarbiavimą, vykdyti mokinių tėvų švietimą, gerinant ugdymo kokybę.

Veiklos turinys:

  • Dirba su vaiku, tėvais/globėjais, mokytojais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais;
  • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais;
  • Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, mokyklos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant veiksmingų pagalbos būdų;
  • Atstovauja ir gina vaikų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

Socialinės pedagogės Justynos Stančik darbo grafikas:

Savaitės diena

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

800 – 1400

1400 – 1600

1200 – 1230

Antradienis

800 – 1400

1400 – 1600

1200 – 1230

Trečiadienis

800 – 1400

1400 – 1600

1200 – 1230

Ketvirtadienis

800 – 1400

1400 – 1600

1200 – 1230

Penktadienis

800 – 1330

1330 – 1430

1200 – 1230

Tel.: 865543511